10 Şubat 2012 Cuma

rüyada taş ve bahçe gören emine'nin rüya tabiri

isim: emine buyukturgut rüyadaki nesne: tas inek bahce kısaca görünen rüya: ruyamda kuzenimle kucuk bir inek yavrusu severken birden gokyuzunden tas yagmaya basladi ufak ufak fazla isabet etmedi eve kactim ama evin icinde bile degdigini hissettim lutfen yorumlarmisiniz bu nedemek.. Rüyanın yorumu şu sekildedir.. Yerde yahut duvarda görülen taş takı kalpliliğeğe, cehalete, gaflete işsiz kimseye; Bir taşa sahip olmak yahut satın almak, yukarıdaki vasıfta birine galip gelmeye yahut bu itelikte bir kadınla evlenmeye; Taş bazen ölüme, Taş olduğunu görmek dinde bozuklluğa ve katı kalpliliğe, felç olmaya yahut ölmeye, İnsanların üzerine taş yağdığını görmek katı kalpliliğe ve insanlara salınacak vergiye, Gökten düşen taşın parçalanarak bunların evlere dağılması umum musibete, Bekarın taşa binmesi evlenmesine, boynunataş asılması üzüntüye, Yeşil ve diğer değerli taşlar güzel sanatlara, rızık ve geçime; Taşçı, takı kalplilerin başına, insanların büyüklerine yaklaşamaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çakıl, Taşlamak, Taş direk, Taş Temel.)Rüyada taş görmek , düğün ya da nişan haberi olarak yorumlanır Rüyada taş görmek, düğün ya da nişan yapılacağına işaret eder. Rüyada taş ve toprak görmek; yüksek mevki sahibi birinden elinize mal ve para geçeceğine, taşları bir yere yığılmış görmek; sevindirici bir haber alacağınıza, birisine taş attığınızı görmek; düşmanlarınız tarafından takip edildiğinize, yerden taş almak; para kazanmak için bir yolculuk yapacağınıza, kırdan topladığınız taşları şehre götürdüğünü görmek; haram kazanç sağlayacak bir işe gireceğinize, bir taşın üzerine başka bir taş koyduğunu görmek; malınızı istemeden başka birine vereceğinize, ufak taşları gizlice toplayıp cebine koymak; başkalarının parasında gözünüz olduğuna işarettir. diğer yorum İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada Yusuf (aleyhis-selam)’ın kıssasına binaen, semiz ve bakımlı inekler, bereketli senelere, zayıf ve çelimsiz inekler kurak senelere delalet eder. İnek şeref ve mala, semiz inek zengin kadına, zayıf inek fakir kadına, sağmal inek hayır ve menfaate, boynuzlu inek huysuz kadına işaret eder, denilmiştir. ' İneği sağmak istediği halde ineğin engellediğini görmek, hanımının kendisine sıkıntı çıkaracağına, bir başkasının sağmasına izin vermesi, sağan kişinin hanımına hıyanet edeceğine delalet eder. İneğin işkembesi değersiz mala, hamile olması, hanımının hamile kalmasına, ineğin kaybolması hanı­mının ahlakının bozulmasına delalet eder. Bazı tabirciler; ineğin alnında beyazlık olması senenin evvelinde zor­luğa, yanlarında alaca olması sene ortasında zorluğa, arkasında alaca ol­ması sene sonunda zorluğa, derisi soyulmuş inek görmek, akrabalara gele­cek musibete, yarısının soyulmuş olması kızının ya da kız kardeşinin musi­bete maruz kalmasına delalet eder, demişlerdir. Zira ayeti kerimde (ve eğer bir tek kız ise, önada ferekenin yarısı verilir) buyrulmuştur. İneğin etinin 4/1′ni görmek hanımına gelecek musibete, az bir etini görmek sair akrabalarına gelecek musibete delalet eder denilmiştir. Bazı­ları da “inek eti yemek o sene içinde kazanılacak mala delalet eder. Zira inek seneye işarettir” demişlerdir. Bir tabirde; “ineğin boynuzları verimli yıllara, semiz ve bakımlı inek satın almak imarı yapılmış bir beldeye -rüya sahibi ehil ise- o beldeye baş­kan olacağına delalet eder. Bir inek elde etmek değerli bir şahıstan verimli bir arazi alacağına, bekâr ise mübarek bir kadınla evleneceğine, bir ineğe bindiğini veya evine bir inek girip onu bağladığım görmek, dert ve keder­lerden kurtulup servet sahibi olmaya, ineğin kendisini boynuzladığını gör­mek hüsrana uğrayacağına ya da aile ve akrabalarına güvenmediğine dela­let eder” denilmiştir. Rüyada bir ineğin buzağısının sütünden emdiğini görmek, kızına boyun eğen kadına, bir kölenin efendisinin ineğini sağması, kölenin efendisinin kadınlarından birisi ile evleneceğine, kendisini bir inek ya da öküzün yara­ladığını görmek, o yaranın miktarınca hastalanacağına, üzerine bir inek ya da öküzün çıktığını görmek, zorluğa ve cezalandırılacağına, belki de öldü­rüleceğine delalet eder. Bir şehre sayıları anlaşılabilen birbiri ardınca inekler girdiğini görmek, senelere delalet eder. İneklerin semizliği o senelerin bolluğuna, zayıf ol­maları zorluklara, semiz olanları zayıf olanların önünde olması bolluk yılla­rının önce gelmesine, zayıfların önde gelmesi kıtlık yıllarının önde gelme­sine delalet eder. İneklerin şehre beraberce girmesi, o şehir sahil kenarında ise ve za­man yolculuk zamanı ise o şehre gemilerin geleceğine, yolculuk zamanı değil ise fitneler geleceğine, sarı inekler salgın hastalığına, değişik renkli inekler veya ağızlarından, burunlarından duman ya da ateşler çıkan inekler görmek, askerlerin baskınlarına ve şehirleri işgal etmelerine işaret eder. Hamile inek verimli geçmesi beklenen seneye, bir ineğin sütünü sağıp içtiğini görmek fakir ise zenginleşeceğine, zengin ise mal varlığının artaca­ğına, kendisine dişi ya da erkek buzağı hediye edildiğini görmek çocuğu olacağına delalet eder. Rüya tabirinde kadın ya da adama delalet eden tüm cinslerin yavruları çocuklara, ineğin eti ya da tezeği mala delalet eder, denilmiştir. Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada inekler görmek, gele­cek senelere delalet eder. Siyah ve sarı inek sevinç ve berekete delalet eder. Kendisine inek sütü ikram edildiğini görmek, şerefli, yumuşak huylu saliha bir hatuna ya da bir yetki ve saltanata nail olur. Tanıdığı bir ineğe bindiğini gören kimse zenginlik kazanır, üzüntü ve kederlerinden kurtulur. Bir inek boynuzu görmek büyük bir mal varlığına, kariyerli bir mesleğe ve insanlar arasında güzel anılmaya delalet eder. Bir inek ya da öküze tahta ile vurduğunu görmek Allah katında çok günahlar işlediğine, üzerine bir ineğin düştüğünü görmek, o yılda öleceğine işaret eder. Rüyada inek görmek tüm toplum için hayra alamettir. İnek sürüsü gü­rültü patırtıya, inek sesleri edepsiz insanlara işaret eder. Başlarında çoban olmayan inek sürüsünün bir yere gittiğini veya bir yerden geldiğini bir me­kâna girdiğini veya çıktığını görmek, inekler sarı ya da kırmızı ise görülen yerde hastalıklar çıkacağına delalet eder. Semiz bir inek sahibi olduğunu görmek senenin verimli geçeceğine, hamile ise dahada bereketli olacağına, bir ineği yakaladığını görmek ahlaklı bir hanımla evleneceğine, ineğe bindi­ğini görmek o sene içinde varisi olduğu bir kadının vefat edeceğine, bir tabirde ise, zayıflığı ve semizliğine göre fakirleşeceğine ya da zenginleşe­ceğine delalet eder, denilmiştir. Hükümdara bir inek verdiğini görmek halkla beraber hükümdarın hu­zuruna çıkacağına, hediyeyi kabul etmesi onları dinleyeceğine, kabul et­memesi, o hükümdardan kurtulacaklarına işaret eder. İneğin sütünden içtiğini, etinden yediğini görmek, yetkisinin ve malı­nın çoğalacağına, fıtrat üzere kalmaya, hasta ise iyileşeceğine, yağından yediğini görmek hayra, nimete ve berekete nail olmaya delalet eder. Ken­disine inek derisi verildiğini görmek sultan tarafından gelecek mala işaret eder. Bazen sarı inek miras sebebi ile meydana gelen serlere ve zorluklara delalet eder. İsrail oğullarının buzağısını görmek fitneye veya o beldede çıkacak acayip bir hadiseye, rüya sahibi annesine asi ise ona itaat etmesine delalet eder. Bir inek kestiğini ve yemek için etini sakladığını görmek, gü­zel bir kadından mal elde edeceğine delalet eder. bir başka yorum Rasulallah efendimiz bahçeyi İslam ile tevil etmiştir. Bahçe Rasulullah efendimizin kabri, zikir halkaları, büyük camiler ve salih kimselerin evleri gibi İslam dininde faziletli sayılan ve Allah Tealadan istenilen yerlere delalet eder. Nitekim hadisi şerifte Rasulullah efendimiz şöyle buyurmuştur. “Kabrim ve minberim arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir.”50 Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”51 Bazen bahçe cennete ve cennet bahçelerine delalettir. Bahçe Mushaf ilim ve hikmet konularındaki kitaplara delalettir. Zira kitap ve hikmet sahibi kimselerin bahçesi, âlimlerin gezdiği çayırlardır, denilmiştir. Bir bahçeden kurak bir araziye ya da yanmış bir yere, ya da yılanların ve akreplerin olduğu yere ya da bir çöplüğe çıktığı görülen kimse ölü ise cenneti, cehennemle, nimetleri azapla değiştirilir. Bu rüyayı yaşayan bir müslüman için görülmüş ise, küfür ve bidat sebebi ile dinden çıkar ya da işlediği günahlarla islamın şartlarını yerine getirmez. Rüyada kendisini bahçede olduğunu ve meyvelerinden yediğini ya da topladığını gördüğü zaman hacc günleri ise ya da rüyada kendisi hacca çağırılıyor ise, ya da Mekke’de olup Rasulullah efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorsa, bu ona nasip olur. Bahçede yediği ya da topladığı meyveler kazandığı ecir ve sevaba delalet eder. Bu rüyanın sahibi kâfir ise Müslüman olur, günahkâr ise tevbe eder ve bulunduğu kötü ortamdan göç eder. İlim talebesi ise, ya da Kuran’ı kerim ezberliyor ise, yediği ya da topladığı miktarda ilme ve Kuran’a nail olur. Eğer bunlardan hiçbirisi yok ise, Cuma namazı gibi cenaze namazı gibi ya da salih insanların kabirlerini ziyaret etmek gibi o gün ya da o gece yaptığı iyi amellere delalet eder. Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada içinde ne olduğu bilinmeyen yeşil bahçeler görmek, İslama ve dine delalet eder. Yeryüzündeki yeşilliklerin tümü bu tevildedir. Bazı tabirciler; “rüyada bahçe gören kişi ani olarak zarar görür” demişlerdir. Ölü birinin güzel bir bahçe içerisinde görülmesi cennette olduğuna delildir. Bahçe dünyaya onun ziynetlerine malı ve çeyizi çok olan hanıma delalet eder. rüyada bahçe (küçük) Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada küçük bahçe görmek, namuslu kadınlara, iffetli erkeklere mat ve çocuktan şüphenin gitmesine, bazende cimriliğe ve ilim ya da yardım talep edeni engellemeye, Bazende oruç ve gece namazı gibi herkesin haberdar olmadığı gizli amellere, zühde, takvaya ve teşbihe, Bazende akrabadan biri ile evlenmeye, ya da borç ve külfet altına girmeye delalet eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder